Tuesday, January 31, 2006

Chordpack

I have created a Perl program Chordpack for typesetting of songs with guitar chords using program for creation of electronic documents LaTeX. Chordpack is hosted at Google sites. I would not write it in Perl programming language any more. Beware that Chordpack is useful only for technically minded users. Users of Chordpack do not shy away from such tedious tasks as installing LaTeX on their computers.

Download
License
  • GNU GPL

Labels:

Songbooks

I have created some free songbooks with guitar chords in pdf, available for download here. One of them is songbook Beatles Complete set for A4 paper format, also available in US Letter (8.5 x 11) format. Another one is songbook of Czech musician Vlasta Redl (also availablee in postscript), also available in a version for creating booklets (and the same in postscript).

PDF downloads
See also

Labels:

Alfred - Model Checker

(Read further only if you are a theoretical computer scientist.) I have implemented model checker Alfred as part of my master thesis. The model checker decides the validity of formulas of alternation free modal mu-calculus for push down systems, and push down automata. The model checker implements the algorithm described in article Reachability Analysis of Pushdown Automata: Application to Model-Checking. Modal Mu-calculus is a temporal logic with fixed point operators, of branching time, as opposed to a linear-time logic like LTL.

For a pdf file with the text of the master thesis and for the source code of the model checker, see http://sites.google.com/site/danpolansky/alfred. See also Model checking at Wikipedia.

Labels:

Tuesday, January 10, 2006

Jak pracovat s blogem a co se s ním dá dělat

Co následuje je starý článek, jejž dnes nemohu bez dalšího podepsat. Jako osobní portál sice blog užít lze, však jen s přimhouřením oka. Nalezení lepšího nástroje chybí; na mysl mi příchází portál založený na wiki. Vadí mi předně, že v URL článku blogu na bloggeru je datum vytvoření článku. Blog na rozdíl od wiki neumí historii změn. Navigace blogu je přizpůsobena myšlence portálu novin, nikoliv myšlence stabilních článků, jež je třeba postupně vylepšovat a rozšiřovat.

Použití Blogu Příspěvky lze editovat včetně data a kategorie. Lze je smazat. Blog lze tak použít jako osobní portál. Nelze přímo vkládat obrázky. Kategorie zadávají pouze plochou strukturu, nikoliv hieararchickou. Hierarchickou strukturu lze simulovat pomocí vhodných názvů kategorií, například Programovací jazyky a Programovací jazyky > Java. Takové kategorie jsou díky abecednímu třídění blízko u sebe. Ač je blog navržen pro tvorbu záznamů s časovou strukturou, lze ho použít i jinak.

Editování bohatého textu Je možné použít editor bohatého textu, který vytváří snesitelný kód HTML, a je co-vidíte-to-dostanete. Editor umí snadno nastavit barvu písma. V jiné záložce lze editovat přímo HTML kód, či ho přímo vložit. Editor neumí tabulky. Tabulky lze však vytvořit nejprve v Microsoft Wordu, a následně vložit do blogu pomocí copy-and-paste.

HTML editor neumožňuje editování hlavičkových stylů; ty třeba zadat v HTML kódu. To není vhodné, pokud chcete napsat článek obsahující oddíly. Možná ale ani hlavičky nepotřebujete, neboť místo nich mohu použít styl uvádějící odstavce tučným obsahem odstavce.

Rizika používání blogu V první řadě si může každý přečíst co píšete, takže si musíte dávat pozor na jazyk. Tím ale vznikají vhodné komunikační návyky. S tím souvisí nebezpečí, že třetí strany odhalí obrazec vašeho myšlení a stanete se pro ně předvídatelní. Další věc je možná ztráta v blogu vytvořených textů v případě, že by provozovatel blogového systému technicky selhal. To je krajně nepravděpodobné; provozovatel je Google a dělá pravidelné zálohy. Kromě toho má stránky nakešované Google, takže je velká šance, že by alespoň část informace šlo obnovit tímto způsobem. Krajním řešením v případě obav by bylo pravidelné vlastní zálohování pomocí wgetu. Závěr: žádná podstatná rizika nebyla odhlena.

Přístupnost pro netechnickou populaci Blogy se vyznačují velmi nízkými náklady na zveřejňování myšlenek, především pro netechnickou populaci. V principu je navíc k dispozici anonymní zveřejňování, stačí si zaregistrovat poštovní adresu v jejímž jméně není odkaz na skutečného vlastníka, a okamžitě získáte i odpovídající blog, který mohu pojmenovat jakkoliv.

Jiná věc je, že se bloggeři vyžívají v kopírování částí pavučiny do svých blogů, místo aby si udělali vlastní myšlenky. Oblíbené jsou také citáty a vůbec všechno, k čemu není potřeba vůbec žádná duševní námaha.

Blog jako znalostní báze, s příspěvky a opravami od ostatních Další zajímavá vlastnost blogu jsou komentáře. Ač na rozdíl od wiki nemají ostatní uživatelé možnost texty měnit, mohou posílat komentáře. Pokud pošlou takto uživatelé kritiku textu, neboli zprávu o chybě, autor textu může chybu odstranit nebo na námitku výslovně v textu reagovat. Uživatelé mohou posílat pomocí komentářů celé nové odstavce, které může majitel blogu zkopírovat dovnitř článku a případně upravit. Blog tak může fungovat stejně dobře, jako třeba dokumentace PHP, která umožňuje uživatelům posílat komentáře.

Celková aktivita vývoje blogu pak může vykazovat stejné obrazce jako vývoj volného softwaru - hlavní programátor přidává velké změny a vyvíjí nové funkce, zatímco drobní přispěvatelé opravují chybky a přidávají drobná vylepšení.

Zda je pro tento případ použití blog vhodnější než wiki je diskutabilní. Oproti většině wiki motorků se blog může pochlubit bohatým viditelným formátováním.

Zpožděná publikace článků Je možné vytvořit příspěvek, jehož datum publikace leží v budoucnosti. Tento příspěvek není veřejnosti přístupný dokud nenastane datum publikace.

Prohledávání V horní části blogu je pole a tlačítko umožňující prohledávání blogu pomocí Googlova vyhledávacího stroje.

Profesionální vzhled a výměna vzhledu Vzhled blogu je určen nikoliv pevně v textech článků, nýbrž pomocí kaskádových stylů. Kaskádový styl blogu lze snadno vyměnit na základě nabídky poskytované blogovým strojem, bez znalosti podkládající techniky kaskádových stylů. V případě bloggeru jsou styly profesionálně vyladěné, šetřící práci blogaře. Pokud chce blogař přesto mít libovolně přizpůsobený vzhled, může ho vytvořit z nuly nebo úpravou profesionálně vyladěného stylu nabízeného bloggerem.

Labels: