Friday, June 03, 2005

Studijní materiály pro Fakultu Informatiky Masarykovy Univerzity na Webu

Následují odkazy na studijní materiály pro Fakultu informatiky Masarykovy univerzity.
Zadání písemek psaných na Fakulatě informatiky

Následuje několik zadání písemných testů proběhlých na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity. Zadání dobře ukazují, co se v předmětech skrývá a které otázky je třeba si klást. Následující tabulka obsahuje odkazy na Pdf obsahující zadání pro jednotlivé předměty, a dále na zdrojové soubory v LaTeXu a případně na soubory Xfigu.
Matematická logika TeX
Algebra II TeX
Fuzzy množiny TeXXFig
Komunikace a paralelismus TeX
Geometrické algoritmy I TeX
Logické programování I TeX
Státnice 2000 TeX
Matematická analýza TeX
Grafové algoritmy TeX
Teorie her TeX
Vyčíslitelnost II TeX
Překladače TeX

Materiály poskytované učiteli Fakulty informatiky

(Klíčová slova: FI, MUNI, Faculty of Informatics, Masaryk University)

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home